Niebiańscy Królowie-Strażnicy z Bulguksa: Jonjang Cheonwang

pastel, 50x65 cm, 2019